Våra produkter

Vi erbjuder filtermedia till samtliga filterfabrikat på marknaden

Filtertyper/anläggningar

 • Patronfilter
 • Kassettfilter
 • Slangfilter med tryckluftrensning
 • Slangfilter med fläkt- eller repulsrensning
 • Cyklonfilter / Cykloner, Pre-cleaners
 • Vakuumanläggningar / Dammsugare

Filtermedia

 • Filterkassetter typ ITK och Bahco
 • Filterslangar till samtliga filterapplikationer
 • Filterpatroner
 • Filterkorgar till de flesta filtertyper

Reservdelar

 • Rensventiler och membran
 • Slussmatare och spjäll
 • Fläktar och fläkthjul
 • Kontroll- och övervakningsvakter för tryck, flöde, temp och vacuum etcetera.
 • Automatik till filteranläggningen, allt från tidsstyrd Rensautomatik till kompletta styrsystem.